Program Guide

00:00 - 04:00 04:00 - 08:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 22:00 - 00:00 00:00 - 04:00
03:05 Počasie
05:30 Kultúra.Sk
05:55 On air
07:00 Karavan
07:05 Náš Timmy
09:35 Autosalón
13:40 Peniaze
15:05 Zlaté časy
19:00 Správy RTVS
20:20 Počasie
21:55 Hniezdo (1)
02:20 Počasie
02:25 Hniezdo (1)
07:30 Televíkend
08:35 Kapura
18:50 Macko Uško
19:40 Slovo
07:00 Gombík
08:00 Pramienok
08:35 Si v obraze?
11:20 KLUB 3
22:10 Clippato
13:00 Na telo
20:05 Počasie
20:30 Účtovník
23:10 Love Island
03:10 Klik
08:55 Partička
09:45 Kredenc
07:10 Smotánka
08:10 Reflex
13:00 Love Island
01:25 Vrahúni
05:35 Krimi
09:10 Marťan
15:00 Miláčikovo
16:50 Na chalupe
19:00 Krimi
20:25 Šport
02:50 Krimi
03:45 Na chalupe
04:50 Miláčikovo
20:00 Uhorčík
01:10 Kinosála
06:30 Dokument
07:00 Správy
08:10 Motoring
09:00 Správy
10:45 Spektrum
12:30 Správy
13:30 Správy
15:00 Správy
15:30 Investujeme
16:00 Žurnál
16:20 Šport+
17:00 Správy
17:30 Showbiz
18:00 Správy
18:23 Počasie
19:10 Dokument
22:00 Žurnál
22:20 Šport+
22:35 Správy
23:00 Správy
02:30 Sama doma
05:30 Z metropole
08:55 Polopatě
09:45 Kalendárium
10:35 Objektiv
13:00 Zprávy
19:00 Události
21:15 168 hodin
06:00 SHOWTIME
09:00 Zprávy
10:00 Zprávy
10:30 Zprávy PLUS
14:00 Zprávy
14:25 KB Interview
16:00 Zprávy
17:00 Zprávy
17:30 Interview
18:00 Zprávy
18:25 K věci
18:52 Počasí
19:55 SHOWTIME
20:10 Počasí
02:20 Autosalon.tv
02:55 Sabotáž
04:40 Návraty
05:30 Uchem jehly
12:00 Uchem jehly
22:05 Odpor
03:30 Sabotáž
01:00 Hitšaráda
12:45 Halabalašou
19:00 Události
22:50 Hitšaráda
13:00 Zprávy
19:00 Události
22:00 Zprávy
22:32 Z metropole
00:00 Zprávy
02:55 Z metropole
07:05 Zou
11:05 Stavitelé
15:10 Plasteláci
15:20 Plasteláci
18:40 Zprávičky
02:55 Rally Finsko
07:15 Panorama
07:55 Speciál
09:35 BasketManie
23:15 SP USA
00:15 SP USA
02:25 Terra musica
00:20 Noc v Louvru
03:05 Terra musica
00:20 Lajna II (8)
04:05 Štafl (8)
03:45 Štafl (1)
19:55 SHOWTIME
Next channels