Jak nás vidí svět (87)

Jak nás vidí svět (87)

Episode 87

Short movie

Co si o nás, Češkách a Češích, myslí cizinci a jak se dívají na Česko? Jak cizinci vnímají naše jídlo, módu, jazyk, zvyky, chování?