Craig od potoka

Craig od potoka

V naději, že opraví svou pevnost, Craig požádá Rychlíky, aby ho zavezli na legendární skládku.