Historie.cs

Historie.cs

2008 

·  Documentary / Historical / Journalistic / Talk show

·  Česko

České a moravské praparlamenty. Cesta ke kořenům moderního parlamentarismu. Kde zasedaly a jakou agendu řešily zemské sněmy ve středověku a v raném novověku? A jak to bylo s volbou panovníka?