Queer (ReQapitulace)

Queer (ReQapitulace)

Queer

Magazine

Aneb Nesnesitelná lehkost nerespektování. Pořad bilancující posledních 15 let boje za práva sexuálních menšin o rovnoprávnost se zbytkem společnosti