52 dní na útěku

52 dní na útěku

2004 

·  Magazine

Bylo jim patnáct a toulali se po Evropě (2004). Připravili J. Salaquardová a M. Polák