Evropský příběh (5)

Evropský příběh (5)

Období revolucí

Documentary / Historical

·  Německo

Revoluční změny a kořeny evropského parlamentarismu