Zasvěcení (Augustiniáni)

Zasvěcení (Augustiniáni)

Zasvěcení (Redemptoristé)

2009 

Znovu probuzené řeholní řády a kongregace pěstují duchovní život a pomáhají občanské společnosti (2009)