Vzestup civilizace (Jak Římané změnili svět)

Vzestup civilizace (Jak Římané změnili svět)

Jak Římané změnili svět

Documentary / Historical

·  Germany

Starověké kořeny moderní společnosti v dokudramatickém zpracování. Německý cyklus