Záznam z jednání schůze PS PČR

Záznam z jednání schůze PS PČR

z 6.11.