Jahody na stéble trávy (1)

Jahody na stéble trávy (1)

Čtyřdílná adaptace románové trilogie Jiřího Křenka Valigurky z Kopečka o osudu vdovy Valigurové a jejích tří dcer (1983)