Západočeské muzeum v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni

Oblastní galerie v Liberci

2001 

Prohlídka muzea plného historických pokladů a významného vědeckého centra západních Čech (2002)