Sandhya - svetlo môjho života (129)

Sandhya - svetlo môjho života (129)

Episode 129

Drama / Romantic

·  Indie

129
Maasa prikáže Sandhyi, aby zostala mimo svadobného obradu, keď ju zbadá ako pomáha neveste niesť obrúčky. Po návrate do Pushkar, povie Santosh Soorajovi, aby ukončil svoje manželstvo, keďže Sandhya zlyhala v teste. Splní Sooraj svoj sľub, ktorý dal Santosh, alebo si uctí svoju lásku k Sandhyi?