Esmeralda (91)

Esmeralda (91)

Episode 91

Drama / Romantic

·  Mexiko

91
José Armando sa snaží získať späť Esmeraldu, ale tá už prijala ponuku iného, preto ho znovu odmietne. Graciela sa veľmi teší, že môže byť s Adriánom v jednom dome a pozve ho na tajné stretnutie. Doktor Robles-Gil ponúkne José Armandovi testy DNA.