Esmeralda (92)

Esmeralda (92)

Episode 92

Drama / Romantic

·  Mexiko

92
Fátima a Georgina sa stali spojenkyňami proti Esmeralde. Pre Adriána je Graciela stále veľkým pokušením, preto prosí Auroru, aby sa čo najskôr vzali.