Monk III (8)

Monk III (8)

Mr. Monk and the Game Show

2004 

·  Comedy / Crime / Drama / Mysterious

·  USA

III. 8 - Pán Monk a vedomostná súťaž

Otec Monkovej zosnulej ženy Trudy, Dwight Ellison, sa nečakane objaví v San Franciscu a požiada Adriana, aby s ním išiel do Los Angeles. Produkuje tam televíznu vedomostnú súťaž a má podozrenie, že moderátor s jedným zo súťažiacich podvádzajú, aby získali výhru. Monk mu vyhovie a v štúdiu pri priamom prenose moderátora aj súťažiaceho usvedčí nielen z podvodov, ale aj z vraždy.