Chicago Med IV (10)

Chicago Med IV (10)

All The Lonely People

2019 

·  Drama

·  USA

IV. 10/22
Počas streľby pred nemocnicou dôjde k zraneniu April, všetci na pohotovosti sú otrasení. Medzitým sa Dr. Halstead vracia z programu na ochranu svedkov a Dr. Charles príliš tlačí na svoju rezidentku Elsu, čo vyústi do ich emotívnej konfrontácie. Dr. Bekkerová sa zdráha ísť s Dr. Rhodesom na slávnostný galavečer nemocnice.