Meryem (6)

Meryem (6)

Episode 6

6
Derin odovzdá peniaze majiteľovi kaviarne, v ktorej pracovala Sevinc a mal kamerové záznamy, ktoré ju usvedčujú z toho, že bola v danú noc so Savašovou snúbenicou. Aby zabránil tomu, aby vyplávalo na povrch všetko čo urobil, snaží sa Oktay zneškodniť Meryeminho otca. Po konfrontácii so Savašom si Meryem uvedomí, že ju nikdy nenechá na pokoji. Turhan Ersoy sa pokúsi Meryem dostať von z väzenia. Podarí sa mu to?