Neželaná nevesta (56)

Neželaná nevesta (56)

Episode 56

Drama / Romantic

·  Turkey

56
Süreyya po tom, ako nájde vo Farukovom telefóne správu od Begüm znova opustí Faruka a chce rozvod. Faruk ju konfrontuje a po ich hádke súhlasí s rozvodom.