Búrlivé víno II (52)

Búrlivé víno II (52)

Episode 52

·  Slovakia

II. 52
Baxa sa bojí Ritinho prebudenia. Miro navrhne Ritu odpratať. Ivan sa poháda s Ingrid, ktorá mu všetko dáva za vinu.