Neželaná nevesta (149)

Neželaná nevesta (149)

Episode 149

·  Turkey

149
Süreyya a Dilara sa konečne uzmieria. Najhoršie obavy lekárov sa potvrdia - Ada trpí zvláštnym druhom anémie. Reyhan príde do firmy Boranovcov a chce zastreliť Faruka a Süreyyu.