Sila ženy (86)

Sila ženy (86)

Episode 86

Drama

·  Turkey

86
Seyfulah a Hikmet pomôžu Bahar s mužmi, ktorý si nárokujú na Baharin byt. Jale prinesie Hatice výsledky DNA testov, ktoré dali urobiť z vlasov údajnej dcéry Haticinho bývalého manžela Handiho. Čo sa z testov dozvedia? Sarp sa stretne so Sirin.

87
Sarp si nasťahuje svoju matku Julide k sebe domov. Bahar uprostred noci trápia obrovské bolesti a Arif ju musí odviezť do nemocnice.