Sila ženy II (52)

Sila ženy II (52)

Episode 52

Drama

·  Turkey

Dorukovi sa podarí vziať z izby Piril nabíjačku na mobil. Emre omylom zapraje Bahar do telefónu úprimnú sústrasť. Bahar ihneď pochopí, že Yeliz je mŕtva a chce si to overiť u Arifa, ktorý len mlčí. V zúfalstve a vo veľkom amoku viní Bahar Sarpa zo všetkých týchto udalostí a pýta sa, prečo radšej nezomrel on.