Kutyil s.r.o. II (Testament)

Kutyil s.r.o. II (Testament)

Promise Me This

2007 

·  Comedy

·  Slovensko

Lacko (ANDY KRAUS) privádza domov Anabelinho otca Árona (IVAN LETKO). Tünde (VIKI RÁKOVÁ) sa hnevá, ale Lacko ju upokojí, pretože má s Áronom veľký plán. Emese (MICHAELA SZÖCSOVÁ) našla v sedačke zabudnutý Áronov testament, podľa ktorého celý jeho majetok zdedí ten, kto sa oňho pred smrťou postará. Keďže Áron sa priezviskom volá Goldštajn, dá sa predpokladať, že jeho majetok bude nesmierny. A tak sa rodina rozhodne, že si ho vezme k sebe. Problém nastane vtedy, keď sa o tom dozvie samotná Anabela (ZUZANA TLUČKOVÁ).