Mesto 44

Mesto 44

City 44

2014 

·  Drama / Historical / Romantic / War

·  Polsko

Mladí Poliaci vnímajú svoje zapojenie do podzemného hnutia nielen ako vlasteneckú povinnosť, ale aj ako dobrodružstvo, príležitosť pochváliť sa pred svojimi rovesníkmi a zapôsobiť na dievčatá. Flirtujú, predvádzajú sa a robia plány počas odbojového cvičenia, a to všetko bez toho, aby si uvedomovali, že blížiace leto sa stane najťažšou skúškou ich života. A tak netušia, čo pre nich história pripravila.
Poľské hnutia odporu a jeho Zemská armáda (Armia Krajowa) začali 1. augusta 1944 ozbrojené povstanie, ktoré malo oslobodiť Varšavu z područia nacistického Nemecka. Naši hrdinovia pod vedením charizmatického vodcu Kobry (TOMASZ SCHUCHARDT) vytvoria jeden z najodvážnejších oddielov povstania. Je medzi nimi aj Stefan Zawadski (JÓZEF PAWLOWSKI), ktorý miluje ošetrovateľku Alu (ZOFIA WICHLACZOVÁ), ale zároveň cíti náklonnosť k spolubojovníčke Kame (ANNA PRÓCHNIAKOVÁ). Sú svedkami aj aktérmi situácií obetovania sa, hrdinstva, ale aj krutosti, zrady a vraždy. Učia sa láske a zistia, čo je to nenávisť. Dejiny im nachystali krutú a krvavú lekciu v dospievaní.