Černí baroni

Černí baroni

Cerni baroni

1992 

·  Comedy

Major Haluška zvaný Terazky, kapitán Ořech, poručíci Hamáček a Troník, nadporučík Mazurek, kapitáni Honec a Hořec. Kto by ich nepoznal? Sú takí absurdní a predsa takí skutoční. Každý, kto bol na vojne, niektorého z nich stretol, ale skutočne nesmrteľnými sa stali vďaka slávnej rovnomennej knihe Miloslava Švandrlíka. Rovnako tak slobodník Halík, uvedomelý Dušan Jasánek, kulak Vata, zlodej Ciml, vojak s modrou krvou Šternberk, maliar Vločka alebo buržoázny živel JUDr. Macháček. Tí všetci sú svojráznymi figúrkami Švandrlíkovej knihy, rozprávajúcej s humorným nadhľadom o neveselých, často tragických osudoch príslušníkov Pomocných technických práporov (PTP), svojráznej zložky našej ľudovej armády v päťdesiatych rokoch. Príbeh, ktorý je mozaikou tých najneuveriteľnejších príhod, sa začína vo chvíli, keď k 66. pomocnému technickému práporu v Zelenej Hore nastupujú nováčikovia a medzi nimi asistent réžie Roman Kefalín, ktorý sa stáva pozorovateľom absurdného diania, organizátorom verejnej estrády s recitáciou pokrokových básní, chovateľom erárnych prasiat, zbehom a nakoniec nepriamo tiež príčinou katastrofy v podobe generálskych previerok.