Ochrancovia (Učiteľky v ringu)

Ochrancovia (Učiteľky v ringu)

Učiteľky v ringu

Drama

·  Slovakia

Problémy a spory na pracovisku sa objavujú snáď v každom zamestnaní. Paradoxné je, keď sa niečo také odohráva medzi učiteľmi, ktorí by mali byť vzorom v správaní a empatii. Romana sa rozhodla využiť služby mediátorov, keďže je dlhodobo nechutne šikanovaná staršou kolegyňou. Čo je však skutočnou podstatou ich vzájomnej a stupňujúcej sa nevraživosti?