Profesionáli VIII (Kondičné testy)

Profesionáli VIII (Kondičné testy)

Kondičné testy

Comedy

·  Slovensko

Čerstvo obnovená policajná jednotka má problém. Na jej členov sa chystajú pravidelné kondičné testy a všetkým je jasné, že Skarlet (HELENA KRAJČIOVÁ) ich so svojou veľkou nadváhou nemôže zvládnuť. Málokto z kolegov je však ochotný jej pomôcť aj napriek tomu, že od výsledku testov závisí budúcnosť policajnej stanice.
U Josého Dusíka (ROMAN LUKNÁR) v krčme Café Bar Riviéra sa zjavuje tatranský podnikateľ Vladimír Bojo (JOZEF VAJDA). José ho nahovorí na geniálny plán. Na skalnatých roliach, ktoré si Bojo dlhodobo prenajal od starého Fojtíka, budú spolu pestovať pravý belizejský tabak.