Hoď svišťom (Pomocná sila)

Hoď svišťom (Pomocná sila)

Pomocná sila

Comedy

·  Slovensko

Ďuromama (ALEXANDER BÁRTA) privedie do penziónu svoju mladú neter Kiku (KRISTÍNA SVARINSKÁ), aby nemusel byť na všetko sám. Krásna Kika okamžite zaujme oboch Bojovcov – otca (JOZEF VAJDA) aj syna (TOMÁŠ MAŠTALÍR), a spustí sa sled bláznivých udalostí. Kika je ale zatiaľ iba druháčka na strednej – obaja Bojovci si to musia stále nahlas opakovať, aby sa dokázali ubrániť jej šarmu...