Záhady sfingy

Záhady sfingy

Riddles of the Sphinx

2008 

·  Canada, Velká Británie

Archeológ Thomas Parr (DONNELLY RHODES) sa chce v Egypte dostať do tajomnej Siene poznania, ale pri dešifrovaní amuletu, ktorým sa otvára jej portál, urobí chybu a oslobodí príšernú Sfingu, strážkyňu Siene poznania, ktorá ho zabije.
Napraviť to má kryptológ Robert (LOCHLYN MUNRO), jeho syn, ktorý sa však už dávno zdal vedeckej kariéry a práce pre tajné laboratórium, pretože s jeho účelom nesúhlasil. Radšej učí históriu na strednej škole.
Otcova bývalá spolupracovníčka Jessica (DINA MEYEROVÁ) mu prinesie šifrovací kameň, ale je to až návšteva Sfingy, ktorá ho prichádza zabiť a zničí mu dom, čo Roberta napokon presvedčí, že nemá inú možnosť, ako nebezpečnú úlohu splniť.
S Jess a s dcérou Karen (EMILY TENNATOVÁ) sa premiestnia do tajného podzemného laboratória, kde ich privíta vedúci projektu Ryder (MACKENZIE GRAY). Robert zistí, že osudná chyba, ktorej sa otec pri dešifrovaní amuletu dopustil, vznikla tak, že niekto z laboratória sabotoval jeho prácu.
Na hľadanie zradcu však nie je čas, lebo podľa správne dešifrovaného textu sa Robert dozvie, že obludnú Sfingu musí do 48 hodín zničiť, inak svet napadne mor Isis. Ak tomu chce zabrániť, musí rozlúštiť hádanky, ktoré celý tím zavedú postupne do gréckej Olympie, irackého Bagdadu a nakoniec do Egypta. Sfinga im je však ustavične v pätách a usiluje sa ich zabiť.
Keď sa dostanú k pyramídam, kde sa všetko začalo a cieľ je už na dosah, zmocní sa iniciatívy a tajomného meča pokrytého znakmi, ktorým je možné Sfingu zabiť, Ryder. On je totiž oným zradcom, ktorá podriadil všetko tomu, aby prenikol do Siene poznania. Nad Sfingou však nedokáže zvíťaziť a roztrhá ho na kusy. Vypukne mor...
Zasiahne Robert, ktorý pochopil, že na meč musí naľahnúť sám a obetovať svoj život. Sfinga zomiera. Robert sa posmrtne dostane do Siene poznania, kde ho víta jeho otec Thomas a tvrdí, že teraz má k dispozícii všetko, čo kedy ľudstvo nazhromaždilo a môže sa nerušene venovať čistej radosti poznávania.
Robert sa však rozhodne radšej vrátiť na svet ku Karen a Jess, a zastaviť morovú pliagu...