Majstri aukcií II

Majstri aukcií II

Auction Hunters / 06.08.2022, 06:00

Reality


06.08. 06:00

Reality show USA (2010-2015). Lovci pokladov na aukciách musia neustále riskovať. Ich úspech závisí od toho, čo nájdu vo vnútri vydraženého kontajnera. Dražobní lovci Allen Lee Haff a Clinton „Ton“ Jones cestujú po Amerike a dražia nevyzdvihnuté kontajnery zo skladov alebo schránky z úschovní, o ktorých si myslia, že budú obsahovať vzácne predmety, doslova skryté poklady. A tie potom predajú s vysokým ziskom. Ženie ich vidina veľkých peňazí a musia sa rozhodovať rýchlo. Čím je dražená položka staršia, tým väčšiu hodnotu môže mať jej obsah, a tým vyšší bude ich zisk. Dvojica podnikavých chlapíkov hľadá poklady skryté na aukciách. Lovci pokladov obchádzajú verejné aukcie v USA, na ktorých sa dražia nevyzdvihnuté kontajnery zo starých opustených skladov, a tie môžu obsahovať veľmi cenné predmety. Cestou k úspechu nie je len aukciu vyhrať, ale aj mať správny nos na dražené položky. Často na prvý pohľad nevidíte, čo sa v ponúkaných kontajneroch nachádza. Stačí byť úspešný v dražbe, vydražiť správny tovar a potom ho už len so ziskom predať. Účinkujú: Allen Lee Haff, Clinton „Ton“ Jones, Craig Gottlieb, Laura Soaresová, Flula Borg, Mandell Frazier a ďalší.