Mladý Sheldon II (15)

Mladý Sheldon II (15)

A Math Emergency and Perky Palms

2019 

·  Comedy

·  United States

Profesor Sturgis dá Sheldonovi z fyzikálneho testu hodnotenie len 95 %, ktoré Sheldon spochybňuje. Medzitým pastor Jeff ochorie a nechá Mary prevziať svoje povinnosti.