K věci

K věci

K věci / 16.09.2020, 17:30


16.09. 17:30

Podrobný rozbor aktuálních událostí a témat Marie Bastlové a Pavlíny Kosové s významnými postavami veřejného života