Slovensko s Tiposom

Slovensko s Tiposom

2018 

·  Soutěž

·  Slovensko

Zábavno-súťažná relácia s Ivetou Malachovskou. Slovenská republika (2019).