Kultúrne dedičstvo: Stará Synagóga v Bardejove

Kultúrne dedičstvo: Stará Synagóga v Bardejove

Cyklus o obnove pamiatok kultúrneho dedičstva SR. Stará synygóga v Bardejove a jej obnova.. Slovenská republika (2018).