Slovensko s Tiposom

Slovensko s Tiposom

2018 

·  Game show

·  Slovensko

Zábavno-súťažná relácia s Ivetou Malachovskou. Slovenská republika (2019).