Duel

Duel

Vedomostná súťaž s jedným moderátorom a dvoma hráčmi.. Slovenská republika (2018).