5 proti 5

5 proti 5

5 proti 5 / 12.09.2019 (12.09.2019 18:20:00)

2007 

·  Game show

·  Česko


12.09. 18:20

Rodinná zábavná súťaž s moderátorom Andrejom Bičanom, v ktorej súťažiaci hľadajú najčastejšie odpovede stovky Slovákov na tie najjednoduchšie otázky.. Slovenská republika (2018).