5 proti 5

5 proti 5

5 proti 5 / 10.10.2019 (10.10.2019 11:20:00)

2007 

·  Game show

·  Česko


10.10. 11:20

Rodinná zábavná súťaž s moderátorom Andrejom Bičanom, v ktorej súťažiaci hľadajú najčastejšie odpovede stovky Slovákov na tie najjednoduchšie otázky.. Slovenská republika (2018).