V dobrej spoločnosti

V dobrej spoločnosti

V dobrej spoločnosti / 09.11.2019 (09.11.2019 11:20:00)

2019 

·  Talk show


09.11. 11:20

Jarmila Lajčáková Hargašová odhaľuje inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Slovenská republika (2019).