Duel

Duel

2017 

·  Journalistic

SR (2019). Vedomostná súťaž s jedným moderátorom a dvoma hráčmi.