Stará škola

Stará škola

2019 

·  Documentary

Dokument SR (2019). 10 dielny seriál o komunikácii mladej a staršej generácie odohrávajúci sa na pozadí rôznych spoločensko-sociálnych kríz.