5 proti 5

5 proti 5

5 proti 5 / 14.02.2020 (14.02.2020 11:20:00)

2019 


14.02. 11:20

SR (2020). Rodinná zábavná súťaž s moderátorom Andrejom Bičanom, v ktorej súťažiaci hľadajú najčastejšie odpovede stovky Slovákov na tie najjednoduchšie otázky.