5 proti 5

5 proti 5

5 proti 5 / 26.03.2020 (26.03.2020 18:20:00)

2007 

·  Game show


26.03. 18:20

SR (2020). Rodinná zábavná súťaž s moderátorom Andrejom Bičanom, v ktorej súťažiaci hľadajú najčastejšie odpovede stovky Slovákov na tie najjednoduchšie otázky.