5 proti 5

5 proti 5

5 proti 5 / 16.09.2020, 11:20

2007 

·  Game show


16.09. 11:20

SR (2020). Rodinná zábavná súťaž s moderátorom Andrejom Bičanom, v ktorej súťažiaci hľadajú najčastejšie odpovede stovky Slovákov na tie najjednoduchšie otázky.