Zasľúbený život (1)

Zasľúbený život (1)

Episode 1

Drama

Seriál Tal. (2018). Taliansky dobový seriál z obdobia tridsiatych rokov minulého storočia.