EKO ďalej (Počasie sa zbláznilo)

EKO ďalej (Počasie sa zbláznilo)

Počasie sa zbláznilo

·  Slovakia

Počasie sa zbláznilo. Dokumentárny film SR (2021). Dokumentárny film o najväčších hrozbách pre naše životné prostredie.