Duel Junior

Duel Junior

Duel Junior / 06.08.2022, 09:05

Competition / Family

·  Slovakia


06.08. 09:05

Súťaž SR (2021). Vedomostná súťaž určená pre mládež. Okrem vedomostí rozhoduje aj rozhľad, pohotovosť a taktika. Mladí súťažiaci vám navyše ukážu, čo ich zaujíma, baví a inšpiruje.