5 proti 5

5 proti 5

5 proti 5 / 23.09.2022, 18:15

Competition

·  Slovakia


23.09. 18:15

SR (2019). Rodinná zábavná súťaž s moderátorom Andrejom Bičanom, v ktorej súťažiaci hľadajú najčastejšie odpovede stovky Slovákov na tie najjednoduchšie otázky.