Národnostný magazín (Nemecký)

Národnostný magazín (Nemecký)

2017 

Publicistická relácia zo života národnostných menšín žijúcich na Slovensku.. Slovenská republika (2019).